Tìm kiếm

Đường Thái Tông dạy con

22/02/2021 17:46
Đường Thái Tông có lần thấy thái tử Lý Trị nghỉ ngơi dưới một bóng cây lớn, thân cây to nhưng cong, bèn bảo con rằng: “Thân cây này dù cong, nhưng gặp thợ mộc thì có thể trở thành ngay thẳng. Làm vua, cho dù bản thân mình chẳng hề cao minh, nhưng nếu biết tiếp nhận lời khuyên can của người khác thì cũng có thể trở thành minh quân”.

Đường Thái Tông vô cùng coi trọng việc bồi dưỡng giáo dục con cái. Nhà vua tự mình viết 12 bài “Đế phạm” ban cho thái tử Lý Trị, chỉ rõ 12 điều bậc vua chúa cần phải tuân theo. Ông thường nhắc con: “Không uy đức thì không thể có trí tuệ cao xa, không đức độ nhân từ thì không thể chăm lo cho dân”, “Bản thân phải cần cù chịu khó, mới đi theo đường Đức nghĩa”.

“Đế phạm” được nhiều bậc vua chúa đời sau tôn thờ như là một cuốn Thánh kinh gia giáo. Đường Thái Tông còn viết “Giới Ngô Vương khác thư”, “Giới hoàng thuộc”, đều là những kinh điển nổi tiếng, dạy bảo con cái “Con người ta lập thân, chỉ có đức hạnh là quý báu”. Đường Thái Tông dạy bảo con cháu “Là người đàn ông, là con cái vua chúa, là hoàng thân quốc thích, thì trước tiên phải biết nghiêm khắc tu dưỡng bản thân”,… “bên ngoài thì bỏ thăm thú vui chơi, bên trong thì bỏ khoái lạc thanh sắc”, dành thời gian cho việc triều chính… “Mỗi khi mặc y phục thì thương xót người phụ nữ nuôi tằm dệt cửi, mỗi lần ăn thì nhớ đến người nông dân cày cấy”…

 

St

Các tin tức khác