Tìm kiếm

Học cách im lặng và suy nghĩ về cuộc sống trong im lặng chính là một loại trí tuệ

16/10/2020 18:06
Có một vị vua nọ nhận được ba bức tượng vàng giống hệt nhau, tuy trông giống, nhưng giá trị lại khác.

Nhà vua bèn triệu tập các quan đại thần đến phân biệt xem bức tượng nào có giá trị cao nhất. Sau khi thử nhiều cách vẫn không thành, một đại thần đề nghị bản thân có một cách, nhưng phải chờ nhà vua đồng ý mới dám thử.

Đại thần lấy ba cọng rơm nhét vào tai trái của từng bức tượng vàng.

Bức tượng đầu tiên, cọng rơm nhét vào tai trái luồn ra tai phải.

Bức tượng thứ hai, cọng rơm nhét vào tai trái nhưng luồn ra miệng.

Bước tượng thứ ba, cọng rơm nhét vào tai trái nhưng không thấy đầu ra.

Thấy thế, đại thần mới tuyên bố, bức tượng thứ ba có giá trị nhất.

Nhiều người khó hiểu chờ đại thần giải thích, và vị đại thần kia nói rằng:

"Bởi vì cùng tiếp nhận tin tức bên ngoài, nhưng chỉ có bức tượng thứ ba là nghe rồi im lặng, hiểu cách giữ mồm giữ miệng." 

Những người càng hiểu biết nhiều, càng trở nên ít nói, bởi vì họ hiểu rõ sức mạnh của sự im lặng.

 

St

Các tin tức khác