Tìm kiếm

Đừng kiêu căng, tự mãn

22/05/2020 18:11
Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kị.

Người không khiêm tốn thì không rộng lượng, không biết nhìn nhận cái hay cái dở, cái được cái mất trên đời. Người kiêu căng dễ sinh lòng đố kị, khinh bạc, thậm chí thù ghét người khác, là nghiệp ác nên tránh. Thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, bạn nên ngưỡng mộ họ và biết phấn đấu để hoàn thiện bản thân.

Trong cuộc sống, người luôn đố kỵ với người khác, trong thâm tâm khó mà thanh thản, cuộc sống lắm ưu phiền.

Ghen ghét với người khác là tự rước vào mình những điều tiếng, thị phi của người đời. Cuộc sống sẽ không được yên ấm, vui vẻ.

 

St

Các tin tức khác