Tìm kiếm

3 năm học nói, cả đời học im

19/05/2020 18:09
Trước khi nói điều gì đó, hãy uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói.

Nghĩ xem lời nói của mình có làm tổn thương đối phương hay không, có hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ hay không.

Nói chuyện là một môn nghệ thuật, đồng thời cũng cho thấy đạo đức, phẩm hạnh của một con người.

Mỗi một câu nói bạn nói ra, đều sẽ quyết định độ cao cuộc đời bạn.

 

St

Các tin tức khác