Tìm kiếm

Sống đơn giản, khiêm tốn

09/02/2020 20:27
Sống trên đời, không ít những người thích khoe khoang, phô trương thanh thế.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn có 1 quy luật: người giàu sang thì khiêm tốn, còn người không có tiền lại nổ như pháo hoa. Sống đơn giản, không phô trương chính là thượng sách của người thông minh, có thực tài vào có thể làm nên nghiệp lớn.

Vẻ bề ngoài của bạn thế nào không thể quyết định được tương lai của bạn. Tất cả phụ thuộc vào nội hàm tu dưỡng, tư duy và trí tuệ bên trong. Nên nhớ, thái độ của bạn với cuộc sống thế nào, thì tương lai phía trước của bạn cũng sẽ như vậy.

 

St

Các tin tức khác