Tìm kiếm

Sai lầm lớn nhất là không dám thử

04/01/2020 20:07
Một thanh niên tìm đến thỉnh giáo một nhà thông thái. Anh hỏi: “Thưa ông, làm thế nào mới có thể tích lũy được trí huệ"?

Nhà thông thái thong thả đáp: “Rất đơn giản, hãy bắt đầu bằng cách lựa chọn.”

Chàng trai lại hỏi: “Vậy làm thế nào mới có thể đưa ra những quyết định chính xác?”

Nhà thông thái trả lời: “Dựa vào kinh nghiệm”.

Người thanh niên hỏi tiếp: “Vậy kinh nghiệm đó bắt nguồn từ đâu?”

Nhà thông thái mỉm cười: “Bắt đầu từ những lựa chọn sai lầm!”

 

St

Các tin tức khác