Tìm kiếm

Học cách dịu dàng

12/11/2019 15:33
Răng người thì cứng còn lưỡi thì mềm.

Vào cuối đời, răng sẽ không còn nữa nhưng lưỡi thì ngược lại. Vì vậy hãy học cách dịu dàng để cuộc sống của bạn có thể lâu dài hơn. 

Tục ngữ dạy rằng: Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Cứng nhắc, thẳng thắn quá nhiều khi cũng không tốt mà mềm yếu, nhu nhược quá cũng chẳng xong. Nhưng nếu biết hòa hợp sẽ làm nên chuyện lớn.

 

St

Các tin tức khác