Tìm kiếm

Tự xét lỗi mình

09/11/2019 18:29
Chúng ta thường mắc phải sai lầm là :

Đem đôi mắt của mình nhìn thế gian vạn vật, nhìn người khác, nhưng lại không thấy chính mình.

Có thể thấy khuyết điểm của người khác nhưng lại không thấy khuyết điểm của mình.

Có thể thấy lòng tham của người khác nhưng lại không thấy sự nhỏ mọn của mình

Có thể thấy cái xấu xa của người khác nhưng lại không thấy cái ngu dốt của mình.

Khuyết điểm lớn nhất đó là, chỉ chăm chăm hướng ra bên ngoài mà không biết tự nhìn vào bên trong để tu sửa.

Với người thường xuyên tu dưỡng bản thân ắt có nội tâm phong phú, người như vậy gặp phải đường cùng, không dễ dàng bi lụy thối chí.

Ai ai cũng muốn có cuộc sống hoàn mỹ, nhưng những chuyện không như ý lại chiếm đến tám chín phần. Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường bạn đi và cái đích bạn tới.

Chỉ có lạc quan vào cuộc sống, tin tưởng vào chính mình và biết tu dưỡng bản thân mới là điểm chính làm thay đổi cuộc đời, bạn mới có thể bước qua nghịch cảnh tiến về phía trước.

 

St

Các tin tức khác