Tìm kiếm

Kiên trì lương thiện

07/10/2019 20:09
Hiếu thuận với cha mẹ, hay giúp đỡ mọi người, khoan dung, rộng lượng, những điều này đều là đang tự tích lũy phúc khí cho bản thân, dần dần nó sẽ biến thành may mắn của mình.

Có lẽ không ai còn xa lại câu chuyện về Thạch Sanh - Lý Thông. Triết lý ở hiền gặp lành chưa bao giờ là sai.

Lương thiện là thứ phân bón nuôi dưỡng sự may mắn tốt nhất, dùng con mắt lương thiện để nhìn và đối đãi với thế giới, thế giới cũng sẽ lương thiện lại với bạn.

Được quý nhân phò trợ, đường công danh rộng mở, những hạt giống lương thiện mà bạn từng gieo xuống, một ngày nào đó sẽ đem lại quả ngọt đầy may mắn cho bạn.

 

 

St

Các tin tức khác