Tìm kiếm

Triết gia và người chăn dê

24/09/2019 20:32
Người chăn dê vội vã cắm đầu đi về phía trước, phía sau là một con dê. Con dê dù chẳng bị buộc dây vào lôi đi, nó vẫn ngoan ngoãn bước theo sau người chăn dê như hình với bóng, bước đi cũng vội vã khẩn trương.

Triết gia thấy vậy cảm thấy lạ, liền hỏi người chăn dê: "Ông không dùng dây thừng dắt dê, tại sao nó vẫn cứ theo ông như hình với bóng vậy?"

Người chăn dê đáp: "Thứ giữ được con dê không phải là dây thừng mà là sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho nó."

Lời bình 

Câu trả lời của người chăn dê khiến triết gia nghĩ: Duy trì tình cảm giữa nguời với người cũng không phải dựa vào sự giám sát, hạn chế bởi sợi "dây thừng" hữu hình mà dựa vào tình yêu thương, sự quan tâm vô hình.

 

St

Các tin tức khác