Tìm kiếm

Câu chuyện về đôi đũa

25/08/2019 18:08
Hôm ấy có mấy vị được bay lên trời chơi, các người trời mới mời vào mâm cơm ăn. Thì ông người hạ giới được lên trời mới bảo: "Ồ! Thưa các ngài, tôi cũng thấy lạ", tại sao ngài nào cũng cầm đôi đũa dài thế?, ở dưới trần gian chúng tôi, đôi đũa chỉ độ 30cm thôi. Tại sao ở trên trời các ngài, đôi đũa lại dài đến 50 - 60 cm thế này? Ông ngạc nhiên, trên trời cũng ăn cơm bằng đũa.

Thế thì mấy vị người trời bảo: Thưa ông, chúng tôi trên trời dùng đũa dài là thế nào ông biết không?, Ở trên trời chúng tôi, khi ăn là chúng tôi gắp thức ăn để cho người đối diện, cho nên là cần phải đũa dài. Còn trần gian các ông là gắp vào bát cho mình, cho nên các ông chỉ dùng đũa ngắn thôi. Còn tôi vì gắp, tôi phải với cho người kia nên đũa dài.

Ý nghĩa của câu chuyện đó là: Những người được sinh lên cõi trời là những người tâm  không có tham nữa, không có tham mới sinh lên trời, còn tham lam, ích kỷ thì ở hạ giới này, không lên trời được. Người trên trời người ta biết nhường nhau, cái tâm họ biết hy sinh vì nhau nên họ sinh lên trời. Từ câu chuyện này cũng chỉ ra cho chúng ta thấy rằng tam độc: tham, sân, si chính là thuốc độc giết chết nhân cách con người.

 

St

Các tin tức khác