Tìm kiếm

Đừng cười bề ngoài của người khác

22/08/2019 18:21
Ngựa gặp lạc đà trên sa mạc, thấy lạc đà có cái bướu trên lưng thật khó coi nên nói:

 “Ôi anh bạn, cái bướu trên lưng của anh thật xấu quá đi thôi”.

Lạc đà nghe xong chẳng thèm đoái hoài gì đến ngựa.

Cuối cùng, lạc đà vượt qua sa mạc còn ngựa thì không. 

Lời bàn:

Đừng cười bề ngoài của người khác, nếu không rất có thể ngày nào đó bạn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Các tin tức khác