Tìm kiếm

Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí

19/08/2019 20:39
Cúi đầu không phải là hèn yếu, sợ sệt mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không dễ sợ hãi. Nhưng người có dũng khí cúi đầu lại là bậc “đại trí giả ngốc”!

Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. 

Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi! 

Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. 

Chỉ có như vậy bạn mới thực sự là làm chủ được mình và sống được tự do tự tại, chiêu mời được phúc khí!

 

St

Các tin tức khác