Tìm kiếm

Giữ mình trước "lợi"

08/08/2019 20:35
Đối mặt với xung đột lợi ích là khi bạn thấy rõ nhất tính cách của một người!

Bởi lẽ lợi ích chính là một tấm gương có thể phản ánh rõ nét trạng thái chân thực nhất của một người. 

Trong cuộc sống thực, mọi người có thể có một mối quan hệ tốt, nhưng khi động đến lợi ích, mâu thuẫn sẽ dần xuất hiện. Ở đời, vì lợi ích mà trở mặt không phải chuyện hiếm. 

Tục ngữ nói: bất nghĩa chi tài, thiết bất khả thủ (những đồng tiền, tài sản bất nghĩa sẽ chẳng tồn tại được dài lâu) 

Những cái "lợi" đến từ sự tham lam, vơ vét, bạn cứ tiêu cứ tiêu rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện, 

Những cái "lợi" đến từ việc lừa gạt người khác, đến cuối cùng sẽ khiến bạn mất đi cái tự do làm người. 

Làm người, nên biết việc gì nên làm, việc gì không nên, việc gì nên làm đến mức độ nào! 

Gặp những cái "lợi" không phải của mình, tuyệt đối đừng nảy sinh lòng tham, giơ ra những bàn tay vơ vét tội lỗi. Nên nhớ rằng, ở đời, được cái này thì mất cái kia, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả nấy.

 

St

Các tin tức khác