Tìm kiếm

Chọn người kết bạn

08/07/2019 18:14
Người nói nhiều hiểu ít thì không nên thân, người đức cao trọng nghĩa thì không thể không quen.

Người đọc sách, hiểu lý thì không thể coi thường, người trung hậu thật thà thì không thể dối lừa.

Người trọng phú khinh nghèo thì không nên tiếp cận, người miệng lưỡi thị phi thì không nên giao kết.

Người vận khí chưa đến thì không thể coi thường, người không biết trên dưới thì không nên để ý.

Người mắt mờ tai kém thì không thể trêu đùa, người cô đơn buồn tẻ thì không thể lừa gạt.

 

St

Các tin tức khác