Tìm kiếm

Thất bại không có thực

04/07/2019 20:27
Trên đời này, chẳng có thứ gì gọi là thất bại cả. Tôi thậm chí còn không biết tại sao từ này lại tồn tại.

Khi bạn gắng sức thực hiện một ý tưởng hay kế hoạch của mình nhưng nó không hoạt động và hiệu quả, việc đơn giản bạn cần làm là rút ra những bài học từ đó rồi bước tiếp. 

Cuộc sống có lúc thăng thì cũng sẽ có lúc trầm. Vậy nên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng quên một điều quan trọng rằng bạn đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân mình thì nhất định sẽ vượt qua được khó khăn cùng khốn cảnh để thực hiện được điều mà bạn muốn. 

 

St

Các tin tức khác