Tìm kiếm

Giữ mãi tâm hồn trẻ thơ

18/06/2019 20:30
“Nhân tri sơ tính bản thiện” – Phần tốt đẹp trong chúng ta luôn hiện hữu từ khi cất tiếng khóc chào đời, hồn nhiên trong trẻo như tất nhiên phải vậy.

Mong sao năm tháng dẫu phôi pha vẫn sẽ không làm mai một tấm lòng trẻ thơ trong mỗi người, để người với người sống để yêu thương!

Các tin tức khác