Tìm kiếm

Hãy nhìn điều tốt của người

16/06/2019 20:23
Vị Sư già viết lên giấy 4 phép tính:

2+2=4;4+4=8;8+8=16;
9+9=19

Ngay lập tức, các đệ tử nhao nhao lên:

"Thầy ơi, thầy tính sai một phép tính rồi."

Vị Sư già ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đúng thế, mọi người đều nhìn thấy rất rõ, phép tính này ta đã tính sai rồi. Nhưng 3 phép tính trước tính đúng, tại sao không có một ai khen ta mà chỉ nhìn thấy và lập tức chỉ ra phép tính sai của ta?"

 

St

Các tin tức khác