Tìm kiếm

Hãy cứ bơi đi

13/05/2019 20:34
2 con ếch cùng bị rơi vào một cái hũ đựng đầy kem.

Một con ếch bi quan, thất vọng nói: “Chúng ta sẽ chết đuối mất”.
Nó khóc thật nhiều và với nỗi tuyệt vọng, cuối cùng nó giơ chân lên như để nói “vĩnh biệt”.

Trong khi đó, con ếch còn lại rất lạc quan, nó nghĩ: “Tuy chưa có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng không thể ngồi đó bó tay chờ chết”.

Thế là con ếch nọ bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân. Càng bơi, vô tình ếch đã khiến kem đông dần lại, trở thành bơ. Thế là ếch dần đứng lên được lớp bơ trên cùng rồi vui mừng nhảy ra khỏi miệng hũ.

 

St

Các tin tức khác