Tìm kiếm

Sự tự tin

03/05/2019 20:27
Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học.

Hôm đó, thầy giáo phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán. Bài kiểm tra được chia làm 3 đề riêng lẻ, có ghi chú rất rõ ràng: loại 1 gồm những câu hỏi vừa dễ, vừa khó, nếu làm hết sẽ được 10 điểm. Loại 2 là đề bài ở mức trung bình, làm hết sẽ được 8 điểm. Loại 3 có tổng điểm là 6, với những câu hỏi rất dễ. Học sinh có quyền lựa chọn làm 1 trong 3 đề đó.

Vì thời gian khá gấp gáp, lại e ngại không làm được bài khó, nên phần lớn chúng tôi đều cắm đầu vào làm ngay loại đề số 3 hoặc số 2 cho ăn chắc.

Tuần sau đó, khi thầy giáo trả bài kiểm tra, chúng tôi còn ngạc nhiên hơn lúc nhận được đề bài, vì cứ ai làm đề nào thì thầy cho đúng tổng điểm của đề đó, bất kể sai hay đúng.

Quá ngạc nhiên, chúng tôi đã hỏi thầy.

Thầy trả lời rằng đó không phải là bài kiểm tra kiến thức, mà là bài kiểm tra sự tự tin. Thầy nói, ai trong chúng tôi cũng muốn đạt điểm 10, nhưng ít ai dám vượt qua thử thách để biến ước mơ đó thành sự thật. Chúng tôi biết nếu làm đề 10 điểm, chúng tôi sẽ phải làm thêm những câu hỏi khó, nên đã bỏ cuộc ngay từ đầu, mà không hề ngó qua để nhận thấy rằng số câu rất dễ trong đề này cũng vừa tròn với tổng số điểm là 6.

 

St

Các tin tức khác