Tìm kiếm

8 điều không được

01/05/2019 20:54
Không được không có chí khí, bởi có chí thì nên.

Không được vênh vang dương dương tự đắc, bởi có thể ngày mai sẽ thất thế.


Không được vung tay quá trán, bởi ngày mai có thể thất nghiệp.


Không được nói lời giả dối, nếu không sẽ phải trả giá đắt.


Không được bình phẩm về gia đình người khác, vì chẳng có liên quan tới mình


Không được nói xấu sau lưng, vì sẽ gây bất lợi cho mình.


Không được bình phẩm dung mạo người khác, vì họ đâu có dựa vào mình để sống đâu.


Không được bình phẩm đức hạnh người khác, chắc gì mình đã tốt hơn họ.

 

St

Các tin tức khác