Tìm kiếm

Chiến thắng và thất bại

14/04/2019 20:46
Làm đi làm lại một việc đơn giản nào đó thì được gọi là chuyên gia, nhưng dụng tâm làm một việc trùng lặp thì đó là người chiến thắng.

Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà còn là sự khởi đầu. Bởi nếu bạn đợi cho đến khi cảm thấy sẵn sàng 100% để bắt đầu, bạn rất có thể sẽ phải đợi trong suốt phần đời còn lại của mình.

Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn, chừng nào lòng can đảm còn tôi luyện cho khát vọng. Thói quen kiên định chính là thói quen chiến thắng.

Chỉ có những người dám thất bại một cách đau đớn mới có thể chiến thắng một cách vĩ đại.

Chính trong tâm hồn của mình là nơi bạn sẽ thắng cuộc chiến cam go nhất.

Người Thắng luôn là một phần của câu trả lời.
Người Thua luôn là một phần của vấn đề.

Thất bại sẽ không bao giờ chiến thắng bạn, nếu như quyết tâm chiến thắng của bạn đủ lớn.

Khi bạn hạnh phúc vì làm điều mình yêu thích, bạn đã thắng cuộc rồi.

 

St

Các tin tức khác