Tìm kiếm

Tâm an là chốn quay về

09/02/2019 20:13

Một chiếc lá rơi – rơi bất kì nơi đâu thì đó cũng là quay về với đất mẹ.

Một đóa hoa nở – nở bất kì nơi đâu thì nơi đó cũng ngát hương thơm.

Một con người sống ở bất kì nơi đâu thì ở nơi đó luôn có sự sống.

Tùy duyên thì tự tại, tâm an là chốn quay về.

Tâm yên thì thần định.

Không cần mong đợi,

Không quá ảo tưởng,

Không muốn quá mức,

Thuận theo tự nhiên.

Nếu đã tạo nhân thì nhất định có kết quả.

Tâm an là trạng thái hạnh phúc nhất của chúng ta.

 

St

Các tin tức khác