Tìm kiếm

Tôi phải làm thế nào để trở thành một Phật tử?

17/11/2017 20:20
Hỏi: Tôi phải làm thế nào để trở thành một Phật tử?

ĐÁP: Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của mình.

Điều này cho thấy Phật Giáo không phải là một tập hợp cố định các tín điều cần phải được chấp nhận trọn vẹn. Đây là những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp dụng theo tình huống riêng của mình./.

 

Tỳ khưu Shravasti Dhammika

Phạm Kim Khánh & Bình Anson dịch

Nguyên tác: Good Question, Good Answer

Các tin tức khác