Tìm kiếm

Vượt qua chướng duyên

21/07/2015 15:15
Hỏi: Người nhà phản đối con học Phật, lạy Phật, tụng kinh thì phải làm sao?

Đáp: Gặp hoàn cảnh này, trước hết quý vị phải tìm hiểu vì sao người trong nhà phản đối quý vị học Phật. Thông thường là do người nhà có một số thiên kiến đối với Phật giáo, cho rằng học Phật là mê tín, học Phật sẽ bị tẩu hỏa nhập ma; hoặc sau khi học Phật sẽ trở nên tiêu cực, không tích cực tiến thủ; hoặc sợ quý vị học Phật rồi muốn đi xuất gia… Quý vị hãy tìm hiểu rút cuộc là do nguyên nhân gì, sau đó mới có thể tùy theo tình hình mà giải quyết.

Thường thì, khi thái độ phản đối của người nhà tương đối mãnh liệt, quý vị không nên cố chấp mà nên tùy thuận một chút. Tùy thuận không có nghĩa là không học Phật nữa, quý vị có thể âm thầm mà học, ví dụ như niệm thầm Phật hiệu ở trong tâm… Sau đó, đem công đức niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật của mình hồi hướng cho người nhà.

Chúng ta đầu tiên phải làm một con người tốt, hiếu thuận với cha mẹ; nếu có gia đình thì phải sống có trách nhiệm với gia đình; ở đơn vị thì phải làm xuất sắc chức trách, công việc của mình, thể hiện lối sống đạo đức hơn, hòa hợp hơn và trí tuệ hơn. Người nhà quý vị, từ sự thay đổi về nhân cách của quý vị, sẽ cảm thấy việc học Phật đã giúp quí vị tốt hơn lên, như vậy không những họ sẽ không phản đối quý vị học Phật nữa, mà còn tán thành và ủng hộ quý vị. Nếu người nhà còn phản đối chúng ta, thì rõ ràng là do lời nói và việc làm của chúng ta vẫn chưa làm cho họ nảy sinh ấn tượng tốt.

Chúng ta xử lý sự việc phải khéo léo, không nên cố chấp đối đầu. Vào thời cách mạng văn hóa, chính quyền không cho xem kinh Phật, có rất nhiều người học Phật đã dùng phương tiện khéo léo, lúc không có ai thì xem, nhìn thấy có người đến, liền lấy một cuốn tạp chí Cờ đỏ che lên trên, ra vẻ đang xem tạp chí, người ta đi rồi lại tiếp tục xem kinh Phật ở bên dưới. Bất kỳ vấn đề nào cũng đều có cách giải quyết của nó!

Theo CHP

Các tin tức khác