Tìm kiếm

Nằm nghe kinh, pháp rồi ngủ quên có tội không?

30/07/2021 12:21
Hỏi: Tôi có điều muốn hỏi là: Nằm nghe kinh-pháp rồi ngủ quên luôn có tội không? (Anh Quốc, leanhquoc...@gmail.com)

Đáp:

Bạn Anh Quốc thân mến!

Kinh luật và oai nghi nhà Phật quy định khi đọc, xem, nghe kinh pháp phải y phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh. Nên nằm nghe kinh là thiếu tôn trọng kinh pháp.

Tuy vậy, trong điều kiện cuộc sống hiện nay, vì không có thời gian nên đa phần chúng ta phải “tranh thủ” nghe (đài, nhạc, kể cả thuyết pháp và tụng kinh) trong lúc lái xe, đi bộ, làm việc nhà, nấu ăn, nghỉ ngơi, thư giãn…

Do đó, xét trong tinh thần phương tiện thì nằm nghe kinh cũng chấp nhận được, chưa phải tội. Vì có nằm nghe kinh pháp vẫn còn hơn không. Tuy nhiên, lợi ích của việc nằm nghe kinh thì không nhiều vì nghe trong trạng thái nằm nghỉ dễ dẫn đến hôn trầm, ngủ quên khó có thể ghi nhớ hay tin nhận ý nghĩa của kinh pháp.

Nhiên Như – Quảng Tánh

(Gạn Đục Khơi Trong, tập I)

Các tin tức khác