Tìm kiếm

Người mẹ mê muội hay chuyện nhân quả báo ứng

19/02/2019 20:15
Hỏi: Trước khi tin đức Phật thì không bị gì, sau khi thờ Phật, trì giới, tụng kinh, thì bệnh lại phát nặng. Tại sao lại vậy?

 

Đáp: Hiện tượng này chính là "hậu báo chuyển thành tiền báo", nghĩa là báo ứng nặng nề trong đời sau được trổ sớm trong đời này, thành quả báo nhẹ hơn. Chính là nhờ niệm Phật, lậy Phật mà được tiêu bớt nghiệp.

Nếu người trì giới tu hành, hằng đoạn ác tu thiện mà bị người chung quanh coi khinh, ấy là do người này nếu đời nay không thân cận Phật pháp, chẳng tin Phật, thì do nghiệp cực xấu của đời trước, sau khi chết đi sẽ bị đọa ác đạo. Nhờ họ gặp Phật pháp, biết tu hành, nghiêm trì giới luật, cho nên nghiệp đáng đọa phải ác đạo nay chuyển thành nghiệp nhẹ, bị người khinh khi, nhục mạ, phỉ báng… mà được tiêu trừ. Vì vậy những người mắng họ, khinh họ… là đang giúp họ tiêu nghiệp.

Nếu hiểu rõ đạo lý “ thay vì trả nghiệp nặng thì nhờ tu mà chuyển thành trả nhẹ”, thì bạn phải cảm tạ Phật và tri ân những người đang nhục mạ khinh khi kia mới đúng.

Nhờ niệm Phật, lậy Phật và làm nhiều việc thiện mà tiêu bớt nghiệp

Nhờ niệm Phật, lậy Phật và làm nhiều việc thiện mà tiêu bớt nghiệp

Câu chuyện người mẹ mê muội

Có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà bà hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm dê, bà cho rằng sinh con gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước dìm cho chết. Kể từ đó toàn thân bà đau nhức không ngừng.

Sau này bà theo Đạo Phật tu hành. Một hôm, trong lúc bà đi dự pháp hội …bà bị Chu cư sĩ (ngồi cạnh tôi ) vạch trần cho mọi người biết hết chuyện này. Lập tức người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng….

Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tự nhiên tiêu hết. Bà không những chẳng giận mà còn vô cùng cảm tạ Chu cư sĩ.

Chu cư sĩ bảo bà:

– Bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà, chính họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh để cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta (ngay mặt) hoặc thóa mạ (sau lưng) mà các bệnh khổ, cùng các nghiệp chướng khác của ta mới mau tiêu trừ.

Còn có nhiều người, trước khi tin Phật thì không bị gì,nhưng sau khi thờ Phật trì giới tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là “hậu báo chuyển thành tiền báo” nghĩa là báo ứng nặng nề đời sau được trổ sớm trong đời này thành quả báo nhẹ hơn, nghĩa là “ tội nặng đang chuyển thành nghiệp nhẹ”, chính nhờ họ lễ Phật niệm Phật mà được tiêu bớt nghiệp.

Nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật thì giống như đã vào núi báu mà không thấy trân bảo, lại quay về tay không, thực rất đáng tiếc vậy !

XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT.

 (Trích Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám - Dịch giả: Hạnh Đoan)

Các tin tức khác