Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Tiêu thụ có chánh niệm
  Tiêu thụ có chánh niệm

  Câu hỏi: Khi con dạy con trai của con sống giản dị, không nên mua sắm, tiêu xài hoang phí thì con trai của con nói rằng nếu ai cũng sống giản dị như Bụt thì xã hội làm sao phát triển được. Phải có tiêu xài mua bán thì nhà máy sản xuất mới phát triển chứ? Con không biết phải trả lời con trai như thế nào, kính xin Thầy giúp con.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng nhân quả nghiệp báo
  Hiểu đúng nhân quả nghiệp báo

  Hỏi: Nhân duyên nghiệp báo xảy ra đến với mình là do đời trước hay đời này gây tạo?

  >>> Xem thêm
 • Phân biệt: Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am ?
  Phân biệt: Đền, Miếu, Nghè, Điện, Phủ, Quán, Am ?

  Nhìn chung, hầu hết các di tích kiến trúc còn lại thường là nơi thờ phụng các thần linh.

  >>> Xem thêm
 • Tất cả các Pháp đều là Phật pháp” có ý nghĩa như thế nào?
  Tất cả các Pháp đều là Phật pháp” có ý nghĩa như thế nào?

  Hỏi: “Tất cả các Pháp đều là Phật pháp” có ý nghĩa như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Làm thế nào để thương yêu chính mình?
  Làm thế nào để thương yêu chính mình?

  Câu hỏi: Con thường cảm thấy buồn và cô đơn. Con ghét chính bản thân mình, vì vậy mà con đã tàn hại thân tâm của con. Con phải làm thế nào để chăm sóc và thương yêu chính mình khi mà đau buồn đã trở thành tập khí sâu dày trong con? Con phải làm thế nào để buông bỏ những tri giác sai lầm về bản thân mình?

  >>> Xem thêm
 • Quán vô ngã
  Quán vô ngã

  Trong kinh Phật nói: “Thân này chẳng phải là Ta, chẳng phải của Ta, chẳng phải tự ngã của Ta”. Vậy phải quán như thế nào để thấy được nó chẳng phải Ta, chẳng phải của Ta, chẳng phải tự ngã của Ta.

  >>> Xem thêm
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm Hộ Pháp
  Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm Hộ Pháp

  Ngày rằm tháng giêng niên hiệu Thần Long nguyên niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên ban Chiếu rằng:

  >>> Xem thêm
 • Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
  Liệu có sự sống sau khi chết hay không?

  Câu hỏi : Thưa Thầy, liệu có sự sống sau khi chết hay không?

  >>> Xem thêm
 • Chiêm bao của nhà buôn
  Chiêm bao của nhà buôn

  Lúc Sư ở Long Môn tự, có một cư sĩ bạn của Zenko (Eimyo Zenko, 1653 - 1716, vốn là một Tăng sĩ phái Tào Động ở Omy, theo học với Bankei và cuối cùng là người thừa kế của môn đệ Bankei là Sekimon. Zenko là trú trì chùa Long Môn đời thứ tư). Cư sĩ này từ Omy đến chùa ở lại một thời gian. Sau lần tiếp kiến đầu tiên với Sư, ông ta chấp nhận tinh yếu của giáo lý Ngài, và từ đó theo Ngài nghe giảng.

  >>> Xem thêm
 • Người lữ hành
  Người lữ hành

  Một vị Tăng hỏi: Con đã nghe rằng những bậc Thầy ngày xưa đã đạt giác ngộ nhờ tu hành gian khổ, và những bậc Thầy ngày nay cũng phải trải qua đủ thứ gian nan mới đạt đến thực chứng. Con không thể chấp nhận được quan niệm rằng một người như con, chưa giác ngộ gì cả, cũng chưa tu hành gì ráo, mà lại có thể thực chứng được Tâm Phật Bất sinh.

  >>> Xem thêm