Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Hảo tâm xuất gia
  Hảo tâm xuất gia

  HỎI: Cháu nuôi dưỡng chí nguyện xuất gia đến nay đã hơn hai năm. Nay cháu vừa học hết cấp 2 nên nghĩ đã đến lúc thực hiện chí nguyện của mình. Nhưng cháu là đích tôn nên hẳn cha mẹ sẽ không đồng ý. Mong quý Báo chỉ cho cháu cách thuyết phục gia đình để được đồng ý. (HỮU KỲ, nguyenhuudongky@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Làm sao chúng ta biểu lộ lòng yêu thương đến người nào đó đã từng làm tổn thương đến người khác?
  Làm sao chúng ta biểu lộ lòng yêu thương đến người nào đó đã từng làm tổn thương đến người khác?

  HỎI: Làm sao chúng ta biểu lộ lòng yêu thương đến người nào đó đã tứng làm tổn thương đến người khác?

  >>> Xem thêm
 • Phước đức lớn nhất
  Phước đức lớn nhất

  Hỏi: Chúng con không nghe Thầy nhắc đến tầm quan trọng của sự tích lũy phước đức trong đời hiện tại hoặc tránh tạo ra những nghiệp xấu ác; sự thực tập này có liên hệ tốt xấu như thế nào đối với vấn đề tái sinh trong tương lai. Với tuổi của con, con không biết là mình có nên cố gắng tích lũy phước đức bằng cách thực tập “an trú trong hiện tại” thêm gấp đôi hay không, nghĩa là con có nên khẩn trương thực tập tích lũy phước đức càng nhiều càng tốt để được tái sanh về hướng an lành trong tương lai hay không?

  >>> Xem thêm
 • Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm
  Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

  HỎI: Kính bạch Hòa thượng, con thường được nghe quý thầy giảng: "Nhất thiết duy tâm tạo", trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ nói: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". Xin Thầy từ bi giảng giải hai tâm này đồng dị như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?
  Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?

  I: Thưa Thầy, người phật tử phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ như lời dạy trong kinh sách, hay chỉ là lời an ủi. Chẳng hạn như nói "hao tài thì không tản mạng" để trấn an phật tử?

  >>> Xem thêm
 • Phật tử thờ Ông Táo được không?
  Phật tử thờ Ông Táo được không?

  HỎI: Tôi có nghe đĩa thuyết pháp và biết được là Phật tử thì không thờ ông Địa và thần Tài. Vậy thờ ông Táo được không? (Lê Ngân, nganle2612@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Nghề nào nghiệp nấy?
  Nghề nào nghiệp nấy?

  HỎI: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên phải dẫn khách đến các nhà hàng, hỗ trợ khách gọi món ăn thường là các loại hải sản tươi sống. Như vậy có phạm giới sát không? Và nghề này có chánh mạng không? (ĐỨC BÁCH, tranducbach01@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật
  Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật

  Kính thưa thầy! Hiện nay con vẫn còn là học sinh nhưng con rất muốn ngồi thiền để tịnh tâm ý, mà con không biết bắt đầu từ đâu và phương pháp nào mới có kết quả nhất. Kính mong thầy chỉ dạy để con biết cách ngồi thiền. Và con có thêm một câu hỏi, nếu mà ngồi thiền ở nhà không có thầy giám sát thì có ảnh hưởng gì không?

  >>> Xem thêm
 • Làm sao để được an nhiên?
  Làm sao để được an nhiên?

  HỎI: Thầy khuyên phật tử an nhiên với cái chết, vì các pháp đều ở trong sinh trụ dị diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên?

  >>> Xem thêm
 • Hiểu thêm về lý nghiệp báo?
  Hiểu thêm về lý nghiệp báo?

  Hỏi: Bạch Sư, xin Sư vui lòng chỉ dạy thêm về lý nghiệp báo.

  >>> Xem thêm
Audio