Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?
  Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?

  HỎI: Tôi còn khá trẻ, chưa quy y Tam bảo cũng chưa thọ năm giới, nhưng tôi đã phát tâm Bồ-đề và tu Bồ-tát đạo. Tôi nghe nói người Phật tử khi về già mới tu Bồ-tát đạo. Xin hỏi, tôi có tâm nguyện như vậy có đúng và có sớm quá không? (DƯƠNG DƯƠNG, duongduong…@yahoo.com)

  >>> Xem thêm
 • Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?
  Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

  Hỏi: Kính thưa thầy, con nghe nói đến, người ta sau khi chết trong vòng 49 ngày phải đọa làm thân trung ấm. Vậy con muốn biết thân trung ấm như thế nào? Và tại sao phải đọa làm thân trung ấm? Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Thành kính cám ơn thầy.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn
  Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn"

  HỎI: Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ? (MINH HIỆP, vuminhhiep…@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Bốn thứ quả báo đó là gì?
  Bốn thứ quả báo đó là gì?

  Hỏi: Kính bạch thầy, con thấy trong kinh có nói đến bốn thứ quả báo, nhưng con không hiểu bốn thứ quả báo đó là gì? Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ.

  >>> Xem thêm
 • Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết
  Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết

  Hỏi: Sau khi một người bị chết rồi, phần tâm thức sẽ trụ ở nơi nào? Và làm sao để biết chắc có sự tái sanh? Tôi đã có lần gặp ma rồi, vậy họ là hạng chúng sanh gì?

  >>> Xem thêm
 • Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không?
  Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không?

  PV: Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không? Niệm Phật thế nào để được vãng sanh Tây Phương?

  >>> Xem thêm
 • Bệnh tật và pháp tu thích hợp
  Bệnh tật và pháp tu thích hợp

  Hỏi: Kính thưa thầy, con là một Phật tử tuổi đã cao, lại thêm mang nhiều bệnh, đôi chân rất yếu, không thể đứng hoặc quỳ lâu, nhất là bệnh cao máu không thể lạy xuống đứng lên được. Mỗi khi tụng niệm con không thể lạy và quỳ như trước kia, vậy con phải làm sao cho đúng pháp? và tu pháp nào mới được thích hợp?

  >>> Xem thêm
 • Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
  Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?

  Hỏi: Hiện đời này, con vâng theo lời Phật dạy làm lành lánh dữ, như làm phước, niệm Phật... nhưng một hôm nào đó, con bị tai nạn chết bất ngờ, như khi đang tắm biển bị sóng thần cuốn mất. Như vậy, thì thần thức của con sẽ đi về đâu? Có được về cõi Cực lạc không?

  >>> Xem thêm
 • Khổ đau trên thế giới
  Khổ đau trên thế giới

  Câu hỏi: Làm thế nào để chống lại những bất công trên thế giới mà không bị chìm đắm trong sự giận dữ, cay đắng, phẫn nộ và oán hận ?

  >>> Xem thêm
 • Vì sao gọi là Đại thừa và Tiểu thừa?
  Vì sao gọi là Đại thừa và Tiểu thừa?

  Trong thời Phật tại thế, vốn không có phân biệt Tiểu thừa và Đại thừa. Phật pháp là một vị thuần nhất. Chỉ do đối tượng thuyết pháp không giống nhau cho nên nội dung và cảnh giới thuyết pháp cũng khác nhau mà thôi.

  >>> Xem thêm
Audio