Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm
  Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

  HỎI: Kính bạch Hòa thượng, con thường được nghe quý thầy giảng: "Nhất thiết duy tâm tạo", trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ nói: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". Xin Thầy từ bi giảng giải hai tâm này đồng dị như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?
  Phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ không?

  I: Thưa Thầy, người phật tử phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ như lời dạy trong kinh sách, hay chỉ là lời an ủi. Chẳng hạn như nói "hao tài thì không tản mạng" để trấn an phật tử?

  >>> Xem thêm
 • Phật tử thờ Ông Táo được không?
  Phật tử thờ Ông Táo được không?

  HỎI: Tôi có nghe đĩa thuyết pháp và biết được là Phật tử thì không thờ ông Địa và thần Tài. Vậy thờ ông Táo được không? (Lê Ngân, nganle2612@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Nghề nào nghiệp nấy?
  Nghề nào nghiệp nấy?

  HỎI: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên phải dẫn khách đến các nhà hàng, hỗ trợ khách gọi món ăn thường là các loại hải sản tươi sống. Như vậy có phạm giới sát không? Và nghề này có chánh mạng không? (ĐỨC BÁCH, tranducbach01@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật
  Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật

  Kính thưa thầy! Hiện nay con vẫn còn là học sinh nhưng con rất muốn ngồi thiền để tịnh tâm ý, mà con không biết bắt đầu từ đâu và phương pháp nào mới có kết quả nhất. Kính mong thầy chỉ dạy để con biết cách ngồi thiền. Và con có thêm một câu hỏi, nếu mà ngồi thiền ở nhà không có thầy giám sát thì có ảnh hưởng gì không?

  >>> Xem thêm
 • Làm sao để được an nhiên?
  Làm sao để được an nhiên?

  HỎI: Thầy khuyên phật tử an nhiên với cái chết, vì các pháp đều ở trong sinh trụ dị diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên?

  >>> Xem thêm
 • Hiểu thêm về lý nghiệp báo?
  Hiểu thêm về lý nghiệp báo?

  Hỏi: Bạch Sư, xin Sư vui lòng chỉ dạy thêm về lý nghiệp báo.

  >>> Xem thêm
 • Động lực thúc đẩy?
  Động lực thúc đẩy?

  Hỏi: Nếu mọi thứ đều bị nghiệp quyết định, thì bằng cách nào chúng ta biết liệu động cơ thúc đẩy của mình trở nên đúng đắn, hoặc chúng ta có cơ hội lựa chọn vô điều kiện?

  >>> Xem thêm
 • Con người từ đâu có và khi chết còn hay mất?
  Con người từ đâu có và khi chết còn hay mất?

  HỎI: 1. Kính bạch Thầy, với cái nhìn khoa học không làm sao giải thích rốt ráo được vấn đề sinh tử, con người từ đâu có và khi chết còn hay mất? Kính mong Thầy từ bi giảng dạy. 2. Làm sao biết được vấn đề luân hồi để giải thích hiện tượng bất công trong xã hội?

  >>> Xem thêm
 • Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?
  Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?

  HỎI: Kính bạch Hòa thượng, con có một thắc mắc kính xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy: Một ly nước để kín không có gió thì ly nước không động. Cũng vậy người tu hành ở nơi hẻo lánh như núi non am cốc, cảnh thanh tịnh lâu dần tâm cũng thanh tịnh và trở nên thuần thục. Như vậy đến khi chết người đó sẽ sinh nơi Cực lạc thanh tịnh có đúng như vậy không?

  >>> Xem thêm
Audio