Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Phật tử thờ Ông Táo được không?
  Phật tử thờ Ông Táo được không?

  HỎI: Tôi có nghe đĩa thuyết pháp và biết được là Phật tử thì không thờ ông Địa và thần Tài. Vậy thờ ông Táo được không? (Lê Ngân, nganle2612@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Nghề nào nghiệp nấy?
  Nghề nào nghiệp nấy?

  HỎI: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên phải dẫn khách đến các nhà hàng, hỗ trợ khách gọi món ăn thường là các loại hải sản tươi sống. Như vậy có phạm giới sát không? Và nghề này có chánh mạng không? (ĐỨC BÁCH, tranducbach01@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật
  Cách thức thờ Phật,lạy Phật,cúng Phật

  Kính thưa thầy! Hiện nay con vẫn còn là học sinh nhưng con rất muốn ngồi thiền để tịnh tâm ý, mà con không biết bắt đầu từ đâu và phương pháp nào mới có kết quả nhất. Kính mong thầy chỉ dạy để con biết cách ngồi thiền. Và con có thêm một câu hỏi, nếu mà ngồi thiền ở nhà không có thầy giám sát thì có ảnh hưởng gì không?

  >>> Xem thêm
 • Làm sao để được an nhiên?
  Làm sao để được an nhiên?

  HỎI: Thầy khuyên phật tử an nhiên với cái chết, vì các pháp đều ở trong sinh trụ dị diệt. Vậy đối với cuộc sống chúng con phải làm sao để được an nhiên?

  >>> Xem thêm
 • Hiểu thêm về lý nghiệp báo?
  Hiểu thêm về lý nghiệp báo?

  Hỏi: Bạch Sư, xin Sư vui lòng chỉ dạy thêm về lý nghiệp báo.

  >>> Xem thêm
 • Động lực thúc đẩy?
  Động lực thúc đẩy?

  Hỏi: Nếu mọi thứ đều bị nghiệp quyết định, thì bằng cách nào chúng ta biết liệu động cơ thúc đẩy của mình trở nên đúng đắn, hoặc chúng ta có cơ hội lựa chọn vô điều kiện?

  >>> Xem thêm
 • Con người từ đâu có và khi chết còn hay mất?
  Con người từ đâu có và khi chết còn hay mất?

  HỎI: 1. Kính bạch Thầy, với cái nhìn khoa học không làm sao giải thích rốt ráo được vấn đề sinh tử, con người từ đâu có và khi chết còn hay mất? Kính mong Thầy từ bi giảng dạy. 2. Làm sao biết được vấn đề luân hồi để giải thích hiện tượng bất công trong xã hội?

  >>> Xem thêm
 • Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?
  Tu hành ở nơi hẻo lánh dễ thành tựu?

  HỎI: Kính bạch Hòa thượng, con có một thắc mắc kính xin Hòa thượng từ bi chỉ dạy: Một ly nước để kín không có gió thì ly nước không động. Cũng vậy người tu hành ở nơi hẻo lánh như núi non am cốc, cảnh thanh tịnh lâu dần tâm cũng thanh tịnh và trở nên thuần thục. Như vậy đến khi chết người đó sẽ sinh nơi Cực lạc thanh tịnh có đúng như vậy không?

  >>> Xem thêm
 • Muốn tiến đạo là phải vượt khỏi bộc lưu
  Muốn tiến đạo là phải vượt khỏi bộc lưu

  HỎI: Thưa thầy, trong kinh nói muốn tiến đạo là phải vượt khỏi bộc lưu. Thưa thầy, bộc lưu là gì?

  >>> Xem thêm
 • Dứt hẳn lòng tham luyến của cải thế gian?
  Dứt hẳn lòng tham luyến của cải thế gian?

  HỎI: Đọc trong sách con thấy cư sĩ họ Bàng là một học giả Khổng giáo và là người giàu có ở đời Đường. Ông tự dự những pháp hội với nhiều Thiền sư danh tiếng, ông đem tài sản của mình đổ xuống sông để cầu đạo Vô thượng Bồ đề. Chúng con thắc mắc tại sao ông đem vàng bạc bỏ phí đi mà không bố thí cho kẻ khốn cùng nghèo khổ?

  >>> Xem thêm
Audio