Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Liệu có sự sống sau khi chết hay không?
  Liệu có sự sống sau khi chết hay không?

  Câu hỏi : Thưa Thầy, liệu có sự sống sau khi chết hay không?

  >>> Xem thêm
 • Chiêm bao của nhà buôn
  Chiêm bao của nhà buôn

  Lúc Sư ở Long Môn tự, có một cư sĩ bạn của Zenko (Eimyo Zenko, 1653 - 1716, vốn là một Tăng sĩ phái Tào Động ở Omy, theo học với Bankei và cuối cùng là người thừa kế của môn đệ Bankei là Sekimon. Zenko là trú trì chùa Long Môn đời thứ tư). Cư sĩ này từ Omy đến chùa ở lại một thời gian. Sau lần tiếp kiến đầu tiên với Sư, ông ta chấp nhận tinh yếu của giáo lý Ngài, và từ đó theo Ngài nghe giảng.

  >>> Xem thêm
 • Người lữ hành
  Người lữ hành

  Một vị Tăng hỏi: Con đã nghe rằng những bậc Thầy ngày xưa đã đạt giác ngộ nhờ tu hành gian khổ, và những bậc Thầy ngày nay cũng phải trải qua đủ thứ gian nan mới đạt đến thực chứng. Con không thể chấp nhận được quan niệm rằng một người như con, chưa giác ngộ gì cả, cũng chưa tu hành gì ráo, mà lại có thể thực chứng được Tâm Phật Bất sinh.

  >>> Xem thêm
 • Làm thế nào khi mất người thương?
  Làm thế nào khi mất người thương?

  Câu hỏi: Trường hợp vợ chồng sống với nhau tương đối hạnh phúc, con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Nay một trong hai người đã qua đời thì người kia phải làm như thế nào để có đủ năng lượng đi hết đoạn đường còn lại. Thường thì người này sẽ chết vì đau buồn, nhớ thương sau một khoảng thời gian ngắn khi người kia qua đời. Phải làm sao để đi hết đoạn đường còn lại trong an lạc, thong dong, không bị ám ảnh bởi quá khứ?

  >>> Xem thêm
 • Đối diện với niềm đau trong ta
  Đối diện với niềm đau trong ta

  Câu hỏi: Làm thế nào để có thể an trú được trong giây phút hiện tại khi ta không thể chịu đựng nổi giây phút đó?

  >>> Xem thêm
 • Ai cũng có thể thành Bụt?
  Ai cũng có thể thành Bụt?

  Hỏi: Bụt nói rằng ai cũng có thể trở thành Bụt. Xin Thầy giải thích tại sao Bụt nói như vậy?

  >>> Xem thêm
 • Tụng kinh để làm gì?
  Tụng kinh để làm gì?

  Câu hỏi: Có rất nhiều Phật tử đi chùa tụng kinh. Vậy con xin hỏi tụng kinh để làm gì?

  >>> Xem thêm
 • Trong cuộc đời này chúng ta có quyền chọn lựa gì không?
  Trong cuộc đời này chúng ta có quyền chọn lựa gì không?

  Hỏi: Trong cuộc đời này chúng ta có quyền chọn lựa gì không?

  >>> Xem thêm
 • Ở đời và đi tu khác nhau điểm nào?
  Ở đời và đi tu khác nhau điểm nào?

  Cha mẹ sinh ra ta song họ không biết ta từ đâu đến đây. Bây giờ mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới; có nghĩa là mình phải liễu thoát sanh tử.

  >>> Xem thêm
 • Chăn nuôi có phải nghề tà mạng?
  Chăn nuôi có phải nghề tà mạng?

  Chánh mạng là mưu sinh bằng nghề nghiệp chân chính.

  >>> Xem thêm
Audio