Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Bất sanh bất diệt
  Bất sanh bất diệt

  HỎI: Trang 12 của phần “Vật Bất Thiên” trong Triệu Luận có nói “Bất sanh bất diệt là thường”, nhưng trong Kinh Duy Ma Cật lại nói “Bất sanh bất diệt nghĩa là vô thường”, vậy là như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Lợi ích tu học Phật pháp
  Lợi ích tu học Phật pháp

  Hỏi: Vì sao nói tu học Phật pháp, thân thể sẽ được khỏe mạnh?

  >>> Xem thêm
 • Làm thế nào để giúp người thân bị bệnh nan y?
  Làm thế nào để giúp người thân bị bệnh nan y?

  Hỏi: Kính thưa Thầy, có một người bị lâm bệnh ung thư đã nhiều năm, người ấy rất đau đớn khổ sở. Nếu sau khi người ấy đã bàn thảo với gia đình và Tăng thân của người ấy và được họ chấp thuận, thì người ấy có thể kết liễu cuộc đời của mình được không? Hành động ấy sẽ đưa tới những kết quả nào và có đi ngược với tinh thần Năm Giới - không sát hại, bảo vệ sự sống của giáo lý đạo Bụt không?

  >>> Xem thêm
 • Con phải làm gì khi mẹ nổi giận với ba?
  Con phải làm gì khi mẹ nổi giận với ba?

  Câu hỏi: Con phải làm gì khi mẹ nổi giận với ba?

  >>> Xem thêm
 • Phước đức và công đức
  Phước đức và công đức

  Hỏi: phước đức và công đức khác nhau như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Tập khí là gì?
  Tập khí là gì?

  Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ ý nghĩa của hai chữ tập khí là gì?

  >>> Xem thêm
 • Khác biệt giữa lạy Phật, Bồ tát với các vị thần linh?
  Khác biệt giữa lạy Phật, Bồ tát với các vị thần linh?

  Hỏi: Chúng con đi chùa và thấy chùa thờ rất nhiều tượng Phật và Bồ tát. Vậy cho con hỏi là lạy Phật, Bồ tát có ý nghĩa như thế nào và lạy như thế nào mới đúng? Có khác biệt gì giữa lạy Phật, Bồ tát với các vị thần linh?

  >>> Xem thêm
 • Con phải làm thế nào với áp lực trong trường học?
  Con phải làm thế nào với áp lực trong trường học?

  Câu hỏi: Có rất nhiều cạnh tranh và áp lực trong trường học. Con có xu hướng gây áp lực lên chính mình, đòi hỏi mình phải luôn cố gắng hơn nữa để có thể trở thành người giỏi nhất. Nếu con không đủ thông minh, nhanh nhẹn hay hoạt bát so với người khác thì con lại cho mình là một người vô tích sự. Con phải làm thế nào để không bỏ cuộc mà cũng không làm tổn thương chính mình?

  >>> Xem thêm
 • Tiêu thụ có chánh niệm
  Tiêu thụ có chánh niệm

  Câu hỏi: Khi con dạy con trai của con sống giản dị, không nên mua sắm, tiêu xài hoang phí thì con trai của con nói rằng nếu ai cũng sống giản dị như Bụt thì xã hội làm sao phát triển được. Phải có tiêu xài mua bán thì nhà máy sản xuất mới phát triển chứ? Con không biết phải trả lời con trai như thế nào, kính xin Thầy giúp con.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng nhân quả nghiệp báo
  Hiểu đúng nhân quả nghiệp báo

  Hỏi: Nhân duyên nghiệp báo xảy ra đến với mình là do đời trước hay đời này gây tạo?

  >>> Xem thêm
Audio