Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Mặc cảm hơn, kém, bằng
  Mặc cảm hơn, kém, bằng

  Câu hỏi: Bạch Thầy, trong mỗi buổi tụng kinh trước pháp thoại, chúng con được nghe lời quán niệm trong đó hướng dẫn thực tập buông bỏ cái tôi để vượt thoát mặc cảm hơn người, mặc cảm thua người và mặc cảm bằng người. Những người bạn Mỹ của con rất hoang mang và khó chịu về "mặc cảm bằng người", vì họ luôn ca tụng sự bình đẳng và hy vọng được bình đẳng. Bình đẳng không chỉ được luật pháp công nhận mà còn là thuật ngữ thông thường được các phong trào nhân quyền sử dụng. Con xin thầy chỉ dạy cho con và các bạn phương pháp thực tập để xử lý những mặc cảm đó.

  >>> Xem thêm
 • Khi thần tượng sụp đổ
  Khi thần tượng sụp đổ

  HỎI: Mô Phật. Con kính bạch thầy ạ! Con còn đang là sinh viên đại học, chưa quy y Tam Bảo.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào gọi là nhìn sâu?
  Thế nào gọi là nhìn sâu?

  Hỏi: Kính thưa thầy, thế nào gọi là nhìn sâu? Có phải có công thức chăng? Xin Thầy dẫn chứng cho chúng con biết một vài phương cách nhìn sâu, ví dụ như đối với cơn giận, niềm đau và lòng thiếu kiên nhẫn. Sau khi đã thực tập nhận diện, ôm ấp và làm lắng dịu những tâm hành ấy, chúng con phải thực tập như thế nào với những bước kế tiếp?

  >>> Xem thêm
 • Sự nóng giận và ganh tị
  Sự nóng giận và ganh tị

  Hỏi: Phải chăng ngày nay sự nóng giận và ganh tị mang lại cho mình mọi thứ khó khăn trong cuộc sống…

  >>> Xem thêm
 • Tại sao ba thứ độc tố
  Tại sao ba thứ độc tố "vô minh, tham lam và giận dữ" cũng là các độc tố của thân xác?

  Hỏi: Tại sao ba thứ độc tố [tâm thần] (vô minh, tham lam và giận dữ) cũng là các độc tố của thân xác?

  >>> Xem thêm
 • Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?
  Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?

  HỎI: Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là nghiệp chướng?
  Thế nào là nghiệp chướng?

  HỎI: Thiền sư Nham Đầu là một vị đã kiến tánh, sao còn bị bọn cướp giết? Nếu nói là túc nghiệp phải trả, thì trong Chứng Đạo Ca, ngài Vĩnh Gia Đại sư nói: “Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không”, “Vị liễu ưng tu hoàn túc trái”. Lại, trong Kinh Kim Cang có câu: “Người nào thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang mà bị người khinh miệt thì tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa tam ác đạo, do đời nay bị người khinh miệt nên tội chướng được tiêu, và đắc Chánh đẳng Chánh giác”. Ấy thì giải thích thế nào về cái chết của Thiền Sư Nham Đầu cho hợp lý?

  >>> Xem thêm
 • Ai tạo ra vũ trụ này?
  Ai tạo ra vũ trụ này?

  HỎI: Ai tạo ra vũ trụ này?

  >>> Xem thêm
 • Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?
  Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?

  Hỏi: Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?

  >>> Xem thêm
 • Mục đích đi chùa
  Mục đích đi chùa

  Hỏi: Mục đích chính yếu của việc đi đến chùa là để làm gì?

  >>> Xem thêm
Audio