Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Khi thần tượng sụp đổ
  Khi thần tượng sụp đổ

  HỎI: Mô Phật. Con kính bạch thầy ạ! Con còn đang là sinh viên đại học, chưa quy y Tam Bảo.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào gọi là nhìn sâu?
  Thế nào gọi là nhìn sâu?

  Hỏi: Kính thưa thầy, thế nào gọi là nhìn sâu? Có phải có công thức chăng? Xin Thầy dẫn chứng cho chúng con biết một vài phương cách nhìn sâu, ví dụ như đối với cơn giận, niềm đau và lòng thiếu kiên nhẫn. Sau khi đã thực tập nhận diện, ôm ấp và làm lắng dịu những tâm hành ấy, chúng con phải thực tập như thế nào với những bước kế tiếp?

  >>> Xem thêm
 • Sự nóng giận và ganh tị
  Sự nóng giận và ganh tị

  Hỏi: Phải chăng ngày nay sự nóng giận và ganh tị mang lại cho mình mọi thứ khó khăn trong cuộc sống…

  >>> Xem thêm
 • Tại sao ba thứ độc tố
  Tại sao ba thứ độc tố "vô minh, tham lam và giận dữ" cũng là các độc tố của thân xác?

  Hỏi: Tại sao ba thứ độc tố [tâm thần] (vô minh, tham lam và giận dữ) cũng là các độc tố của thân xác?

  >>> Xem thêm
 • Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?
  Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?

  HỎI: Tại sao nói “Sanh tử là việc lớn”?

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là nghiệp chướng?
  Thế nào là nghiệp chướng?

  HỎI: Thiền sư Nham Đầu là một vị đã kiến tánh, sao còn bị bọn cướp giết? Nếu nói là túc nghiệp phải trả, thì trong Chứng Đạo Ca, ngài Vĩnh Gia Đại sư nói: “Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không”, “Vị liễu ưng tu hoàn túc trái”. Lại, trong Kinh Kim Cang có câu: “Người nào thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang mà bị người khinh miệt thì tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa tam ác đạo, do đời nay bị người khinh miệt nên tội chướng được tiêu, và đắc Chánh đẳng Chánh giác”. Ấy thì giải thích thế nào về cái chết của Thiền Sư Nham Đầu cho hợp lý?

  >>> Xem thêm
 • Ai tạo ra vũ trụ này?
  Ai tạo ra vũ trụ này?

  HỎI: Ai tạo ra vũ trụ này?

  >>> Xem thêm
 • Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?
  Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?

  Hỏi: Phải làm thế nào để chăm sóc cho mình và kẻ khác?

  >>> Xem thêm
 • Mục đích đi chùa
  Mục đích đi chùa

  Hỏi: Mục đích chính yếu của việc đi đến chùa là để làm gì?

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa và điều kiện xuất gia
  Ý nghĩa và điều kiện xuất gia

  Lời Ban Biên Tập: Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều email của các bạn trẻ ngỏ ý muốn được xuất gia và hỏi về các điều kiện xuất gia. Bài viết này nhằm mục đích trả lời chung các bạn. Trước hết chúng tôi tán thán tâm nguyện xuất gia của các bạn và sau nữa, chúng tôi khuyên các bạn nên tiếp cận với thầy trụ trì ngôi chùa nào gần nơi cư trú để tham vấn hay ghi danh tham dự một hay nhiều khóa tu xuất gia gieo duyên do bất cứ một tu viện hay thiền viện nào tổ chức để có cơ hội tham học với quý thầy, quý sư và sinh hoạt với môi trường sống trong chùa hay tu viện. Xuất gia gieo duyên là chịu sự ràng buộc của giới luật trước hết trong một thời gian, còn sau đó, là nếp sống quy củ của tự viện và cách thay đổi thói quen hàng ngày như chuyện ăn uống là phải thay đổi thói quen ăn uống từ 3 bữa/ngày thành 1 bữa/ngày và không ăn phi thời (ăn vặt).

  >>> Xem thêm
Audio