Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Khi dâng hương cúng Phật nên thắp nhiều hay ít?
  Khi dâng hương cúng Phật nên thắp nhiều hay ít?

  Hỏi: Khi dâng hương cúng Phật, nên thắp nhiều hay ít? Ý nghĩa của việc thắp hương cúng Phật?

  >>> Xem thêm
 • Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?
  Tinh tấn tu hành có thay đổi được tướng số nhân quả không?

  Hỏi: Con thường hay nghe mọi người nói rằng “Tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt” có nghĩa là người có tâm tốt thì tướng tốt và ngược lại. Điều này là có đúng không? Con thấy có nhiều người nhìn rất đẹp, nói lời hoa nhã hiền từ, gương mặt trông rất thánh thiện nhưng sự thật lại là người xấu, chuyên lừa đảo thủ đoạn. Ngược lại có người nhìn rất xấu, tướng mạo không đẹp nhưng lúc nào cũng giúp người, nghĩ tốt về người khác. Có bạn nói rằng tướng do tâm hoàn toàn đúng như các vị thầy xuất gia, nhìn tướng mạo ai cũng đẹp, như là hiện tướng. Nhưng con cũng thấy có nhiều thầy nhìn tướng rất hảo quang minh rồi một thời gian lại không thấy tu hành gì cả, gây ra rất nhiều chuyện xấu mang tai tiếng cho cả chùa và giáo hội. Vậy để hoàn thiện tướng mạo con người nên làm thế nào? Có phải tu hành đúng thì sẽ thay đổi được tướng mạo không? Việc mà mọi người hay nhìn tướng số dung mạo là có đúng không? Con xin cảm ơn thầy.

  >>> Xem thêm
 • Nên tu pháp môn gì để giảm bớt tâm sân hận cuồng si?
  Nên tu pháp môn gì để giảm bớt tâm sân hận cuồng si?

  Hỏi: Tâm con rất dễ loạn động, tính tình lại hay nóng giận nhưng mau quên. Dù đã tu hành và cũng có hiểu biết về Phật pháp, cũng niệm Phật, ăn chay, dùng nhiều phép quán như quán vô thường, quán bất tịnh, quán từ bi vẫn chẳng sửa được nhiều. Có phải đó là do nghiệp lực của con hay không? Nếu tâm dễ loạn như vậy con nên tu hành hay làm thế nào để dễ nhiếp tâm bớt loạn động? Làm thế nào để con có thể kiềm chế được tính nóng giận sân si của mình? Nếu là do nghiệp lực vậy con sẽ nên làm gì để sám hối tội lỗi giúp tâm được thanh sạch và bình an? Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

  >>> Xem thêm
 • Có một lực nào mạnh hơn để chỉ đường cho chúng ta?
  Có một lực nào mạnh hơn để chỉ đường cho chúng ta?

  Hỏi: Có một mãnh lực nào hướng dẫn đời sống chúng ta? Có một lực nào mạnh hơn để chỉ đường cho chúng ta?

  >>> Xem thêm
 • Quan điểm của Phật giáo về 'Kinh doanh'
  Quan điểm của Phật giáo về 'Kinh doanh'

  Đức Phật dạy nếu một người có năng lực làm giàu nhờ công sức và trí tuệ của chính mình, và biết sử dụng của cải vật chất đó làm lợi mình lợi người thì rất tốt. Còn cái giàu do lừa dối để lợi mình hại người thì không được.

  >>> Xem thêm
 • Người ăn chay có dùng được yến sào hay không?
 • Treo cờ Phật giáo thế nào cho đúng?
  Treo cờ Phật giáo thế nào cho đúng?

  Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại vấn đề treo cờ Phật giáo một cách nghiêm túc, phải có hiểu biết để treo đúng để làm tôn vinh hình ảnh của Phật giáo nước nhà trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng về siêu độ trong Kinh Vu lan
  Hiểu đúng về siêu độ trong Kinh Vu lan

  HỎI: Tôi đọc kinh Vu lan có nói rằng: Đến rằm tháng Bảy âm lịch, Phật tử nào muốn báo hiếu với cha mẹ thì thiết lễ cúng dường chư Tăng mười phương, sau đó nhờ chư Tăng chú nguyện thì cha mẹ trong bảy đời quá khứ được siêu thoát, cha mẹ hiện tiền được an vui, sống lâu. Xin hỏi, nếu tôi làm lễ Vu lan cúng dường chư Tăng vào dịp tháng Bảy năm 2019 xong rồi thì cha mẹ bảy đời của tôi sẽ được siêu thoát, sau đó đến năm 2020, 2021 v.v... tôi lại tiếp tục làm lễ Vu lan cúng dường nữa thì sẽ siêu độ cho cha mẹ ở rất nhiều đời trước (vì cha mẹ bảy đời đã siêu rồi) phải không? (HOÀNG QUY, ruavangvatrauvang@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Phước đức và công đức khác nhau như thế nào?
  Phước đức và công đức khác nhau như thế nào?

  Hỏi: phước đức và công đức khác nhau như thế nào?

  >>> Xem thêm
 • Tập khí là gì?
  Tập khí là gì?

  Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ ý nghĩa của hai chữ tập khí là gì?

  >>> Xem thêm
Audio