Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Hiểu đúng pháp môn niệm Phật
  Hiểu đúng pháp môn niệm Phật

  Hỏi: Con có một người bạn Phật tử, người nầy hàng ngày vẫn thường xuyên niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”. Bên cạnh đó lại nghe rất nhiều Pháp, kết hợp với xem nhiều dĩa có hình ảnh của những trường hợp hộ niệm khi lâm chung và người mất được về cõi an lành (có xác nhận của người khai thị).

  >>> Xem thêm
 • Hiến xác có phải Bố thí Ba-la-mật?
  Hiến xác có phải Bố thí Ba-la-mật?

  1. Hiến xác có phải Bố thí Ba-la-mật? Có người nói hiến như vậy khi chết rồi tâm thức thấy thân mình bị mổ xẻ sinh ra đau khổ, sợ hãi, có đúng không?

  >>> Xem thêm
 • Nếu chỉ tìm bạn giỏi để chơi mà bỏ mặc những người kém hơn mình xung quanh thì có đúng không thưa Thầy?
 • Tâm bất động khi ngồi thiền?
  Tâm bất động khi ngồi thiền?

  HỎI: Khi ngồi thiền tâm con bất động, tâm buông xuống hoàn toàn yên lặng, trong con không có niệm gì khởi lên. Vậy lúc đó con trở về tâm rỗng lặng trong sáng hay là tâm sáng suốt định tĩnh trong lành và biết tất cả như nó đang là. Con vẫn chưa được rõ.

  >>> Xem thêm
 • Linh hồn có thật tồn tại vĩnh viễn?
  Linh hồn có thật tồn tại vĩnh viễn?

  Vậy làm sao có thể cho là có linh hồn bất biến, linh hồn vĩnh hằng? Dường như là không thể có được, không những người chết rồi, không có linh hồn cố định, mà ngay khi còn sống, thân tâm chúng ta đều biến đổi không ngừng trong từng phút giây một. Thế nhưng, Phật giáo đã không tin có linh hồn, thì bản thể của việc luân hồi trong sáu cõi và siêu phàm nhập thánh là gì? Hay nói cách khác, cái gì "luân hồi", cái gì "siêu phàm, nhập thánh"?

  >>> Xem thêm
 • Trừ phiền não?
  Trừ phiền não?

  Hỏi: Chúng con hiểu, nhưng thấy khó làm. Ngay cả khi quán nó vẫn còn ngầm ở đâu đó đến một lúc nào đó lại trồi lên ?

  >>> Xem thêm
 • Chúng ta có phải tin vào thuyết luân hồi để trở thành một Phật tử?
  Chúng ta có phải tin vào thuyết luân hồi để trở thành một Phật tử?

  Hỏi: Chúng ta có phải tin vào thuyết luân hồi để trở thành một Phật tử?

  >>> Xem thêm
 • Không muốn tu nữa?
  Không muốn tu nữa?

  Kính thưa quý thầy, quý sư cô! Con là một sư chú, con mới xuất gia nhưng hiện nay con không còn muốn tu tập nữa. Bây giờ con chẳng muốn hiểu ai hết, chẳng muốn thương ai hết. Con biết rằng khi con rời đi thì Thầy của con sẽ buồn, nhưng con cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hứng tu tập nữa. Xin hãy cho con một lời khuyên!

  >>> Xem thêm
 • Tính thấy thường hằng nhưng sau khi chết tính thấy ở đâu?
  Tính thấy thường hằng nhưng sau khi chết tính thấy ở đâu?

  Chớ nói đến sau khi chết, nay ông còn sống, đang ngồi ở đây, sở thấy rõ ràng trước mắt, nhưng tánh thấy của ông ở đâu? Ông hãy chỉ ra xem! Lúc sống còn tự chỉ không được, nói chi sau khi chết, tôi làm sao chỉ ra? Chính Phật Thích Ca cũng chỉ không được. Tại sao? Vì tánh thấy chẳng phải vật, vốn không lay động biến đổi, làm sao có sanh diệt? Đã chẳng phải vật thì làm sao chỉ?

  >>> Xem thêm
 • Có phải trong quả dự lưu, hoài nghi là chưa tin vào bản chất giác ngộ có sẵn để trở về với chính mình?
  Có phải trong quả dự lưu, hoài nghi là chưa tin vào bản chất giác ngộ có sẵn để trở về với chính mình?

  Khi người thực chứng được nguyên lý hay cốt lõi của Pháp thì được gọi là bậc Dự Lưu hay Nhập Dòng (Tu-đà-hoàn) đã vào sống với Thực Tánh Chân Đế hay Thánh Đế. Lúc đó, không còn nghi ngờ gì cả vì đã thấy rõ đâu là Pháp Tánh. Thí dụ như người đi tìm lại ngôi nhà mà mình đã bỏ quên, trên đường khi thấy ngôi nhà nào cũng nghi ngờ không biết có phải đây là nhà của mình không, đó chính là hoài nghi, đến khi nhận diện đúng ngôi nhà của mình rồi, người ấy liền vào ở mà không còn nghi ngờ gì nữa.

  >>> Xem thêm
Audio