Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Tắm Phật cách nào đúng?
  Tắm Phật cách nào đúng?

  HỎI: Hiện nay, chúng tôi được hướng dẫn có đến 4 cách tắm Phật sơ sinh với hình thức và nội dung quán tưởng khác nhau. Sau khi chí thành đảnh lễ hay chắp tay xá Phật sơ sinh, người Phật tử hai tay cầm chiếc gáo/cốc (dụng cụ múc nước) kính cẩn:

  >>> Xem thêm
 • Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?
  Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?

  Câu hỏi: Phật tử thường nói cách nên làm với cơn giận bản thân; Song, với cơn giận người khác thì thế nào? Một trong những rắc rối chủ yếu của tôi trong cuộc sống là tôi sợ người sẽ có cơn giận với mình. Việc đó khiến tôi tổn thương, thiếu sức mạnh và sợ xung đột. Tôi bị đau bởi cơn giận, đôi lúc khiến tôi tổn thương mình. Tôi làm thế nào với nỗi sợ này?

  >>> Xem thêm
 • Ngồi lạy sám hối có được không?
  Ngồi lạy sám hối có được không?

  HỎI: Do chân bị yếu nên mỗi lần sám hối tôi không đứng quỳ lạy được mà chỉ ngồi lạy thôi. Xin hỏi quý Báo, việc tôi ngồi lạy như vậy có bất kính và bị tổn phước không? (NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen…@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?
  Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?

  HỎI: Tôi còn khá trẻ, chưa quy y Tam bảo cũng chưa thọ năm giới, nhưng tôi đã phát tâm Bồ-đề và tu Bồ-tát đạo. Tôi nghe nói người Phật tử khi về già mới tu Bồ-tát đạo. Xin hỏi, tôi có tâm nguyện như vậy có đúng và có sớm quá không? (DƯƠNG DƯƠNG, duongduong…@yahoo.com)

  >>> Xem thêm
 • Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?
  Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

  Hỏi: Kính thưa thầy, con nghe nói đến, người ta sau khi chết trong vòng 49 ngày phải đọa làm thân trung ấm. Vậy con muốn biết thân trung ấm như thế nào? Và tại sao phải đọa làm thân trung ấm? Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Thành kính cám ơn thầy.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn
  Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn"

  HỎI: Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ? (MINH HIỆP, vuminhhiep…@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Bốn thứ quả báo đó là gì?
  Bốn thứ quả báo đó là gì?

  Hỏi: Kính bạch thầy, con thấy trong kinh có nói đến bốn thứ quả báo, nhưng con không hiểu bốn thứ quả báo đó là gì? Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ.

  >>> Xem thêm
 • Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết
  Thần thức sẽ an trụ nơi nào sau khi chết

  Hỏi: Sau khi một người bị chết rồi, phần tâm thức sẽ trụ ở nơi nào? Và làm sao để biết chắc có sự tái sanh? Tôi đã có lần gặp ma rồi, vậy họ là hạng chúng sanh gì?

  >>> Xem thêm
 • Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không?
  Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không?

  PV: Thế giới Cực Lạc của Phật A-Di-Đà có thật không? Niệm Phật thế nào để được vãng sanh Tây Phương?

  >>> Xem thêm
 • Bệnh tật và pháp tu thích hợp
  Bệnh tật và pháp tu thích hợp

  Hỏi: Kính thưa thầy, con là một Phật tử tuổi đã cao, lại thêm mang nhiều bệnh, đôi chân rất yếu, không thể đứng hoặc quỳ lâu, nhất là bệnh cao máu không thể lạy xuống đứng lên được. Mỗi khi tụng niệm con không thể lạy và quỳ như trước kia, vậy con phải làm sao cho đúng pháp? và tu pháp nào mới được thích hợp?

  >>> Xem thêm
Audio