Tìm kiếm

Hiểu thêm Phật pháp

 • Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?
  Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?

  Hỏi: Tôi là người mới bước chân vào đạo, muốn tìm hiểu học hỏi Phật Pháp. Nhưng không biết phải học hỏi kinh sách nào trước, cho nó có thứ lớp dễ hiểu hợp với trình độ sơ cơ của tôi?

  >>> Xem thêm
 • Vì sao người ăn chay không được ăn hành tỏi - ngũ vị tân?
  Vì sao người ăn chay không được ăn hành tỏi - ngũ vị tân?

  Hỏi: Kính bạch thầy, con không hiểu lý do tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân? Ăn ngũ vị tân có hại như thế nào mà không được ăn? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ.

  >>> Xem thêm
 • Bốn thứ quán hạnh là gì?
  Bốn thứ quán hạnh là gì?

  Hỏi: Kính bạch thầy, con có nghe nói đến bốn thứ quán hạnh, nhưng con chưa hiểu bốn thứ quán hạnh là gì? Kính xin thầy từ bi giảng giải cho con rõ.

  >>> Xem thêm
 • Tam đức lục vị là gì?
  Tam đức lục vị là gì?

  Hỏi: Kính bạch thầy, trong quyển sách nhỏ nghi thức thọ trai cúng quá đường, sau câu Ma ha bát nhã ba la mật, có bốn chữ Tam đức lục vị, con chưa hiểu bốn chữ này ý nghĩa như thế nào. Kính xin thầy khai thị. Con cám ơn thầy.

  >>> Xem thêm
 • Nếu đúng
  Nếu đúng "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" thì có trái luật Nhân - Quả không?

  Hỏi: Kính bạch thầy, con thường nghe người ta nói câu: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Con chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này như thế nào? Và nói như thế có trái với luật nhân quả hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được rõ.

  >>> Xem thêm
 • Tắm Phật cách nào đúng?
  Tắm Phật cách nào đúng?

  HỎI: Hiện nay, chúng tôi được hướng dẫn có đến 4 cách tắm Phật sơ sinh với hình thức và nội dung quán tưởng khác nhau. Sau khi chí thành đảnh lễ hay chắp tay xá Phật sơ sinh, người Phật tử hai tay cầm chiếc gáo/cốc (dụng cụ múc nước) kính cẩn:

  >>> Xem thêm
 • Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?
  Nỗi sợ cơn giận người khác, tôi làm thế nào?

  Câu hỏi: Phật tử thường nói cách nên làm với cơn giận bản thân; Song, với cơn giận người khác thì thế nào? Một trong những rắc rối chủ yếu của tôi trong cuộc sống là tôi sợ người sẽ có cơn giận với mình. Việc đó khiến tôi tổn thương, thiếu sức mạnh và sợ xung đột. Tôi bị đau bởi cơn giận, đôi lúc khiến tôi tổn thương mình. Tôi làm thế nào với nỗi sợ này?

  >>> Xem thêm
 • Ngồi lạy sám hối có được không?
  Ngồi lạy sám hối có được không?

  HỎI: Do chân bị yếu nên mỗi lần sám hối tôi không đứng quỳ lạy được mà chỉ ngồi lạy thôi. Xin hỏi quý Báo, việc tôi ngồi lạy như vậy có bất kính và bị tổn phước không? (NGUYỄN LƯỢM, luomnguyen…@gmail.com)

  >>> Xem thêm
 • Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?
  Tuổi trẻ tu Bồ-tát đạo có sớm không?

  HỎI: Tôi còn khá trẻ, chưa quy y Tam bảo cũng chưa thọ năm giới, nhưng tôi đã phát tâm Bồ-đề và tu Bồ-tát đạo. Tôi nghe nói người Phật tử khi về già mới tu Bồ-tát đạo. Xin hỏi, tôi có tâm nguyện như vậy có đúng và có sớm quá không? (DƯƠNG DƯƠNG, duongduong…@yahoo.com)

  >>> Xem thêm
 • Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?
  Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm?

  Hỏi: Kính thưa thầy, con nghe nói đến, người ta sau khi chết trong vòng 49 ngày phải đọa làm thân trung ấm. Vậy con muốn biết thân trung ấm như thế nào? Và tại sao phải đọa làm thân trung ấm? Kính mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Thành kính cám ơn thầy.

  >>> Xem thêm
Audio