Tìm kiếm

Lễ hằng thuận tại chùa Bửu Đà

04/08/2013 20:39
Lễ Hằng Thuận là nghi thức lễ cưới được tổ chức trang nghiêm thanh tịnh tại chùa dưới sự chứng minh, tham dự của chư tôn Thiền Đức Tăng và bà con hai họ … mang đậm dấu ấn đạo đức, tâm linh của người Việt. Tình yêu đặc trên nền tảng Phật – Pháp – Tăng là một tình bền vững, có trí tuệ. Là cách chuyển hóa những khổ đau của ta và người, để đem lại hạnh phúc cho nhau.

Vì ý nghĩa thiêng liêng đó hai bạn Hồ Thiên An và Trần Thị Thu Trang được sự đồng ý của hai gia đình quyết định tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Bửu Đà.

Đến chứng minh có hòa thượng Thích Như Thọ (chánh đại diện PG quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà), TT. Thích Như Hiệp, TT Thích Hạnh Hảo, Đại Đức Thích Hạnh Viên (Tăng chúng bổn tự), Đại Đức Thích Thông Thắng trụ trì chùa Phước Sơn - Quảng Nam, cùng quang viên hai họ. buổi lễ diễn ra trang nghiêm và tràn đầy hỷ lạc.

Hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

IMG 0081

IMG 0089

IMG 0091

IMG 0093

IMG 0100

 IMG 0102

IMG 0103

IMG 0108

IMG 0110

IMG 0112

 IMG 0114

IMG 0116

 IMG 0119

IMG 0120

IMG 0121

IMG 0122

 IMG 0123

IMG 0124

IMG 0125

IMG 0131

IMG 0134

IMG 0136

IMG 0140

 IMG 0142

IMG 0143

IMG 0145

IMG 0146

IMG 0154

IMG 0159

IMG 0161

IMG 0167

 IMG 0169

 IMG 0180

IMG 0186

IMG 0190

IMG 0188

IMG 0190

IMG 0193

IMG 0194

IMG 0197

IMG 0204

IMG 0212

IMG 0213

IMG 0214

IMG 0221

IMG 0222

IMG 0226

IMG 0228

IMG 0240

IMG 0242

 

 

 

 

 

Các tin tức khác