Tìm kiếm

Lễ Quy Y 19 tháng 9 năm Bính Thân 2016

20/10/2016 07:54
Giọt nước cam lồ tiêu nghiệp chướng - Nhành dương giải thoát xóa oan khiêm

Nhân ngày vía Quan Âm Bồ Tát (19/9 âm lịch), chùa Bửu Đà tổ chức lễ quy y cho thiện nam tín nữ, đến chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín (Viện chủ chùa Bửu Đà), chư tôn đức tại bổn tự và gần 50 thiện nam tín nữ đồng tham dự.

Mở đầu là phần niêm hương bạch phật và đảnh lễ Tam Bảo, sau đó hòa thượng Thích Như Tín giải thích Tam Quy và Ngũ giới để đại chúng được hiểu mà phát nguyện thọ trì.

Hình ảnh ghi nhận:

1 7

 

1 23

1 22

1 8

Một lòng hướng thiện

1 1

HT Thích Như Tín giải thích Tam Quy và Ngủ Giới

1 6

1 16

1 4

1 17

1 10

1 21

1 9

Đại chúng y giáo phụng hành theo lời hòa thượng chỉ dạy.

1 3

Phật tử Nguyễn Văn Trọng PD: Thiện Nghĩa chia sẽ: Hạnh phúc khi con được quy y và thọ trì năm giới cấm, đời này con nguyện nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng và con nguyện trọng đời này giữ năm giới cấm cho được thanh tịnh để cuộc sống được an lạc và hạnh phúc

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác