Tìm kiếm

Công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản PL2560 tại chùa Bửu Đà

11/05/2016 10:39
Chùm ảnh công tác chuẩn bị đại lễ Phật đản tại chùa Bửu Đà

1 4

1 3

1 6

1

1 5

1 9

1 7

1 10

1 11

30 1

Các hẻm xung quanh chùa Bửu Đà tràn ngập cờ ngủ sắc và lồng đèn

1 12

1 15

30 3

30 2

30 4

1 13

1 19

1 21

1 23

1 18

1 24

1 25

1 26

1 29

1 20

1 16

CHUONG TRINH PHAT DAN 2016

1 14

HẠNH HIẾU

 

Các tin tức khác