Tìm kiếm

Tp.HCM: BTS PG Q.10 họp triển khai kế hoạch đại hội

09/03/2016 18:18

Ngày 1/2/Bính Thân (9/03/2016) tại chùa Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh Quận 10)Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10 họp triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội Phật giáo Quận 10 sắp tới. chứng minh và tham dự có HT Thích Thiện Tánh (Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS GHPGVN TP Hồ Chí Minh), HT Thích Như Tín (Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN Tp Hồ Chí Minh), Đại Đức Thích Nhật Thiện (Quyền Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10), Đại Đức Thích Trung Nguyện (Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS GHPGVN Quận 10), Đại Đức Thích Quảng Chơn (Phó Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10), Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện (viện chủ chùa Phước Hải Quận 10), Chư tôn thiền đức Tăng Ni là thành viên BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì các tự viện cùng các cấp chính quyền đại diện Phòng nội vụ quận 10, UBMTTTVN Quận 10 đồng tham dự.

IMG 3122

 IMG 3123

IMG 3125

IMG 3124

Hòa Thượng Thích Như Tín phát biểu khai mạc: Hôm nay chúng ta họp là triển khai kế hoạch đại hội của BTS GHPGVN Quận 10, nhằm kiện toàn nhân sự để phát triển các công tác Phật sự, do đó tôi mong tất cả chư Tôn đức Tăng Ni của quận 10 hòa hợp đoàn kết, để hoàn thành tốt mọi Phật sự mà BTS GHPGVN Tp HCM giao phó, tôi tin tưởng rằng với thành phần nhân sự trẻ hóa của Quận 10 của nhiệm kỳ mới sẽ thích nghi với sự phát triển của xã hội,  đưa Phật giáo Quận 10 tiến xa hơn trong mọi hoạt động Phật sự sắp tới.

IMG 3126

IMG 3136

Thượng Tọa Thích Quảng Chơn (Phó BTS GHPGVN Quận 10) kiển khai kế hoạch đại hội quận 10, theo đó Căn Cứ Điều I chương I quy chế hoạt động Ban Đại diện Phật giáo Quận - Huyện trực thuộc Tỉnh – Thành hội Phật giáo.

Căn cứ phiên họp ngày 21 tháng 02 năm 2016 về việc bầu lại nhân sự Ban Trị Sự  Phật giáo Quận 10 và tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Quận 10, nhiệm kỳ IX (2016 – 2017), theo tinh thần Thông tư số 292 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thông báo số 047/TB.THPG ngày 03/03/2016 Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh về việc tiến hành tổ chức Đại hội Phật giáo cấp Quận - Huyện.

Thời gian tổ chức đại hội Phật giáo quận 10 là Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 Thứ Ba- ngày 29/04/2016(nhằm mùng 21/2/ Bính Thân), với chương trình như sau:

-         Niệm Phật cầu gia bị.

-         Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

-         Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

-         Diễn văn khai mạc.

-         Dâng hoa chào mừng

-         Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VIII (2012 – 2016)

-         Tuyên bố mãn nhiệm của nhiệm kỳ VIII

-         Thường trực Ban Trị sự lấy ý kiến Đại biểu biểu quyết và thông qua danh sách thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX (2016 – 2021)

-         Tân Ban Trị Sự nhiệm kỳ IX ra mắt nhận nhiệm vụ.

-         Tặng hoa và quà chúc mừng

-         Đọc Quyết định khen thưởng

-         Phát biểu chúc mừng của các Ban Đại diện PG Quận – Huyện

-         Tặng quà lưu niệm

-         Phát biểu của Lãnh đạo Chính quyền Quận 10.

-         Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. HCM.

-         Cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. HCM.

-         Nghị quyết Đại hội.

                  -         Bế mạc Đại hội, cảm tạ của Ban Tổ chức.

IMG 3128

IMG 3132

IMG 3134

Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng ý 100% cho nhân sự mới của nhiệm kỳ 9 (2016-2021)

1111

Đại Đức Thích Nhật Thiện (quyền trưởng BTS GHPGVN Quận 10) cảm tạ: Thay mặt Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10

chúng con thành kính niệm ân chư tôn thiền đức thường trực BTS GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, đã có lời sách tấn đến

Tăng Ni Quận 10 chúng con, Tăng Ni Phật giáo quận 10 quyết tâm đoàn kết để hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự

của giáo hội

IMG 3130

 

Toàn cảnh buổi họp

HẠNH HIẾU

Truyền thông thông tin GHPGVN Tp Hồ Chí Minh 

Các tin tức khác