Tìm kiếm

Nhân Ngày Vía Quan Âm Chùa Bửu Đà Tổ Chức Lễ Quy Y

30/03/2013 19:57
"Nhân Quả Rõ Ràng"

Nhân ngày vía Quan Âm (19/09/Quý Tỵ) Chùa Bửu Đà tổ chức Lễ Quy Y . Buổi lễ được diện ra trang nghiêm và thanh tịnh tại Đại Hùng Bửu Điện Chùa Bửu Đà (419/11 Cách Mạng Tháng Tám phường 13 Quận 10 Tp. Hồ Chí Minh), đến chứng minh có Thượng Tọa Thích Như Thọ (Ủy Viên Thành Hội Phật Giáo Tp. Hồ Chí Minh - Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận 10 - Trụ Trì Chùa Bửu Đà), Đại Đức Thích Chúc Bảo Ủy Viên Ban Đại Diện Phật Giáo Quận 10 cùng hơn 100 thiện nam tín nữ phát nguyện quy y. Buổi lễ kết thúc tràng đầy hỷ lạc. 

Hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ

IMG 0868

 Chúng con nguyện quy y Phật

IMG 0869

Chúng con nguyện quy y Pháp 

IMG 0870

 Chúng con nguyện quy y Tăng

IMG 0871

 Chúng con nguyện bỏ các đều ác

IMG 0872

 Chúng con nguyện làm các việc lành

IMG 0873

 Chúng con nguyện giữ thân tâm thanh tịnh

IMG 0874

 Chúng con nguyện làm Phật tử chân chánh

IMG 0877

 

IMG 0878

 

IMG 0880

 

IMG 0880

 

IMG 0881

 Hạnh phúc thay chúng con được gặp Phật pháp

IMG 0882

 

IMG 0883

 

IMG 0886

 

IMG 0887

 

IMG 0898

 

IMG 0894

 

IMG 0898

 

IMG 0899

Chúng con nguyện trọn đời không quy y tà, thần, quỷ, vật.

IMG 0900

 Chúng con nguyện trọn đời không quy y với ngoại đạo, tà giáo

IMG 0902

 Chúng con nguyện trọn đời không quy y thầy tà, bạn dữ

IMG 0903

 Chúng con nguyện giữ giới không sát hại sinh vật

IMG 0904

 Chúng con nguyện giữ giới không nói dối

IMG 0905

 Chúng con nguyện giữ giới không gian tham trộm cướp

IMG 0906

 Chúng con nguyện giữ giới không tà dâm

IMG 0908

 Chúng con nguyện giữ giới Không uống rượu

IMG 0909

 Nguyện chư Phật gia hộ cho chúng con giữ trọn vẹn giới cấm để cuộc sống chúng con an lành và hạnh phúc hơn

IMG 0910

BBT

Các tin tức khác