Tìm kiếm

Không khí nhập giới trường của giới tử thọ Tỳ kheo tại Chùa Huệ Nghiêm – Quận Bình Tân

29/11/2015 08:07
Từ 5 giờ sáng ngày 28 /11/2015 (nhằm 17/10 Ất Mùi), gần 200 giới tử Tăng cầu thọ Tỳ Kheo giới đã có mặt tại chùa Huệ Nghiêm – Quận Bình Tân để làm thủ tục nhập giới trường.

Tại đây, chư Tăng giới tử được sự hướng dẫn tận tình chu đáo của Ban tổ chức, xem lại các thủ tục cần thiết, Y bát và đồ dùng cá nhân trước khi nhập giới trường. Sau đó, Chư Tăng giới tử tập trung để nghe Ban tổ chức phổ biến chương trình, nôi quy hoạt động của giới trường trong suốt thời gian giới tử lưu trú lãnh thọ giới pháp. Đồng thời, Ban Quản giới tử đã hướng dẫn giới tử đến liêu phòng và sắp xếp các đồ dùng cá nhân. 

Buổi chiều cùng ngày, TT.Thích Lệ Trang chia sẻ Giới tử một cách cụ thể về Thanh quy Giới đàn, những quy định cần lưu ý đối với giới tử.

Hình ảnh ghi nhận tại giới trường chùa Huệ Nghiêm Q. Bình Tân

01

02

 

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TÂM NGHIÊM - THÁI HÒA

 

Các tin tức khác