Tìm kiếm

Đại Lễ Lạc Thành Chùa Cổ Lâm Quảng Nam (Chùm ảnh khâu chuẩn bị)

05/03/2014 18:49

IMG 0024

IMG 0030

IMG 0094

IMG 0112

IMG 0191

IMG 0192

IMG 0193

IMG 0195

IMG 0197

IMG 0199

IMG 0204

IMG 1252

IMG 1254

IMG 1257

IMG 1258

IMG 1259

IMG 1261

IMG 1268

IMG 1269

IMG 1270

IMG 1277

Chủ trì cuộc họp (Tỳ Kheo Thích Như Thọ Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Quận 10)

IMG 1280

IMG 1282

IMG 1284

IMG 1291

IMG 1297

IMG 1316

IMG 1318

IMG 1319

IMG 1321

IMG 1322

IMG 1323

IMG 1324

IMG 9953

IMG 9956

IMG 9994

THỊ VINH - HẠNH HIẾU - THỊ THỌ

Các tin tức khác