Tìm kiếm

Khóa Lễ " Trì Chú Đại Bi và Đảnh Lễ Danh Hiệu Phât" Kỳ 1

02/03/2014 11:25

khoa  le sam hoi danh hieu phat

IMG 1332

IMG 1333

IMG 1334

IMG 1331

IMG 1335

IMG 1337

IMG 1336

Hạnh Hiếu - Tiến Lý

 

Các tin tức khác