Tìm kiếm

Tp. HCM: H. Củ Chi, lễ xuất gia lần 2 tại chùa Hạnh Đức

23/05/2021 10:45
Kính mừng Đại lễ Phật đản PL: 2565 DL: 2021

Xuất gia là nhân duyên thù thắng kết duyên lành với vạn pháp, hiểu được cuộc sống vô thường, vạn vật luôn biến đỗi từ đó biết yêu thương đồng cảm và chia sẻ với mọi người.

Nhân Đại lễ Phật đản PL: 2565 DL: 2021, chùa Hạnh Đức tổ chức lễ xuất gia cho Phật tử Trần Văn Quí pháp danh Đồng Nghĩa.

HUY 9184

HUY 9185

 Tại tổ đường Phật tử Trần Văn Quí pháp danh Đồng Nghĩa tác bạch thỉnh Đại đức ân sư

 HUY 9191

Tổ đường chùa Hạnh Đức

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Phó thư ký BTS GHPGVN Quận 10  - trụ trì chùa Hạnh Đức H. Củ Chi) cùng chư tôn thiền đức tại bổn tự và nam nữ Phật tử đồng tham dự.

HUY 9194

Cung thỉnh Đại đức quang lâm Đại hùng bửu điện

HUY 9195

 HUY 9197

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) niêm hương bạch Phật

HUY 9204

 và đảnh lễ tứ trọng ân

HUY 9208

 HUY 9206

HUY 9214

Nguyện đem công đức thù thắng này hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bìnhchúng sanh an lạc

HUY 9217

 HUY 9228

Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ ý nghĩa xuất gia đến với hội chúng

HUY 9231

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ: Xuất gia không là con đường trốn tránh cuộc đời, hay trốn tránh trách nhiệm với gia đình, xuất gia là lý tưởng cao đẹp mang giá trị nhân văn, nhận biết được vạn pháp là vô thường luôn luôn biến đỗi, được sinh làm người là khó, được gặp Phật pháp còn khó hơn, hôm nay chú Đồng Nghĩa phát tâm xuất gia tu học theo giáo Pháp của Như Lai, là một nhân duyên thù thắng thực hành hạnh tha nhân, đồng cảm chia sẻ với mọi người.

HUY 9236

HUY 9237

Đệ tử Trần Văn Quí PD: Đồng Nghĩa phát nguyện xuất gia tu học...

HUY 9243

 ... tiếp nối duyền truyền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43

Phật tử Trần Văn Quí pháp danh Đồng Nghĩa, tiếp nối dòng truyền thừa Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43 phát nguyện tu học đúng chánh pháp, nghiêm trì giới luật đã được thọ nhận, phát tâm dõng mãnh trên con đường xuất thế.

HUY 9245

Đại đức Thích Hạnh Hiếu có đôi lời khuyến tu đến đệ tử Đồng Nghĩa

Đại đức ân sư khuyến tu: Được làm thần người đầy đủ lục căn là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, hôm nay chúng ta được làm thân người, được gặp Phật pháp và được xuất gia tu học là nhân duyên thu thắng, do đó đệ tử xuất gia phải tinh tấn tu học, trao dồi giới định tuệ, để có được sống tu hành được an lạc, phải biết buông bỏ sân hận, đồng cảm và chia sẻ mọi người những gì tốt nhất có thể.

HUY 9247

 Đảnh lê thân mẫu để chọn con đường xuất thế

HUY 9249

 Đảnh lễ đàn na tín thí đã tạo mọi thuận duyên trên con đường tu học

HUY 9250

 Đảnh lễ sư huynh để kết duyên trên con đường tu học...

HUY 9251

Đảnh lễ ân sư tiếp nối hạnh nguyện

HUY 9256

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu cử hành lễ xuống tóc

HUY 9262

 Cắt bỏ mọi phiền não để đi trên con đường giải thoát

HUY 9267

 HUY 9289

Những món quà pháp bảo chúc tân xuất gia tinh tấn tu học

HUY 9294

 Nhận quà cùng chư huynh đệ đồng tu và Phật tử

HUY 9297

 HUY 9298

HUY 9301

HUY 9303

HUY 9304

HUY 9304

HUY 9306

HUY 9310

Đệ tử Đồng Nghĩa tiếp nối thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 43

HUY 9292

Trao đơn phát nguyện xuất gia đã được giáo hội thành phố Hồ Chí Minh ấn ký

HUY 9340

 Chụp hình lưu niệm cùng Đại đức ân sư và gia đình cùng chư huynh đệ

HUY 9350

 HUY 9354

ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG VƯƠNG - TẤN ĐẠT - ĐĂNG HUY

Các tin tức khác