Tìm kiếm

Đến để hóa giải nội kết

12/11/2013 09:57
Bạch đức Thế Tôn, con xin hứa là con sẽ cẩn thận để không nói ra một lời nào có thể tạo nên sự bất hòa trong đoàn thể tu học của con, những lời có thể đưa đến sự rạn nứt và tan vỡ đoàn thể tu học của con.

Mỗi khi con có khó khăn với một thành phần khác của tăng thân hoặc gia đình, con sẽ tìm mọi cách để đi đến sự thực hiện hóa giải nội kết.

Con sẽ không đi than phiền về người đó với các thành phần khác của tăng thân hay gia đình, con không muốn năng lượng buồn đau tiêu cực của con ảnh hưởng tới những thành phần khác của tăng thân, và làm cho năng lượng vui sống và tu học của họ đi xuống.

Cũng bởi vì trong quá khứ con đã có khi vụng dại làm như thế cho nên hôm nay con xin nhận diện những lỗi lầm đó, và xin lạy xuống trước tam bảo để cầu xin sám hối, nguyện từ nay trở đi sẽ không còn lập lại những vụng dại và lầm lỡ của ngày qua.

Địa Xúc

Con xin đem đầu lạy xuống trước đức Thế Tôn, trước Tôn Giả Mục Kiền Liên và trước Tôn Giả Ma ha Ca Chiên Diên (C)

 

Sư ông Làng Mai

Các tin tức khác